Reacties

Reacties op een sessie Samen kijken – VTS:

Wat een fijne ervaring

Een VTS bijeenkomst met Floor de Graaf in het Centraal Museum in Utrecht. Meestal loop ik vrij snel langs kunstwerken en kijk vooral of ik iets mooi of interessant vind of niet. Nu merkte ik hoe fijn het is eerst rustig in stilte zelf te kijken naar een kunstwerk en stil te staan bij wat me opvalt en wat het oproept qua gevoel, vragen, associaties. Om vervolgens om de beurt hierover te vertellen of met alle aandacht te luisteren naar hoe anderen het werk ervaren.

Verrassend om te merken dat iedereen daar z’n eigen strategie in heeft. Waarbij de één kijkt naar het kunstwerk op zich en wat de betekenis zou kunnen zijn én de ander juist let op schildertechniek of compositie.

Door de rustige, uitnodigende vragen van Floor werden we steeds uitgedaagd verder te kijken en ontdekken. Zonder dat het ergens heen hoefde. Het ging niet om goed of fout of de waarheid, de hele VTS bijeenkomst was een uitnodiging tot expressie en elkaar inspireren.

Het leerde me meer over mezelf, maar ook over hoe ik nog meer kan kijken naar kunst of omgeving.

Ik zou de VTS-sessies van Floor zeker aanraden om te doen. Als activiteit met familie of vrienden. Je leert elkaar hierdoor op een verrassend nieuwe manier kennen. Maar misschien juist ook in een groep met mensen die je niet kent. Ter inspiratie.

Charlie (56)

Onze eerste VTS-sessie vond plaats in het Centraal Museum in Utrecht. Voor ons was het een les in “aandachtstraining”: Floor bracht ons ertoe om het kunstwerk echt te bestuderen en op ons in te laten werken voor we erover met elkaar in gesprek gingen. Ik vond het prettig om te merken dat je, dankzij haar gerichte vragen, met een ander perspectief gaat kijken, probeert te verwoorden wat je echt ziet en voelt. Een nieuwe ervaring!

Myriam (53) en Jean-Paul (58)

Reacties op een sessie Zelf kijken – ABL:

Een schilderij vertelt iets over jezelf

Het is een fantastische ervaring een bepaald kunstwerk uit te kiezen en dat vervolgens diep tot je laten doordringen. Je realiseert je dan dat je kunst meestal maar oppervlakkig bekijkt. Maar belangrijker nog: niet alleen begrijp je het schilderij nu beter – of kun je er meer betekenissen aan toekennen – het blijkt ook jou als persoon iets te vertellen. Je voelde je er namelijk niet voor niets toe aangetrokken. Het schilderij blijkt aan te sluiten bij wie je bent en te voldoen aan datgene waaraan je op dat moment het meest behoefte hebt. In mijn geval was dat rust en evenwicht en tegelijkertijd een lonkend perspectief. Al deze elementen bleek het schilderij in zich te verenigen. Dat maakte deze ABL-sessie tot een betekenisvolle en inspirerende ervaring. Heel plezierig was Floor’s heldere instructie en ontspannen begeleiding, die mij alle ruimte liet om zoveel mogelijk uit deze middag te halen.

Jort (55)

Het voelde weldadig om in de wereld te stappen van het kunstwerk dat mij aantrok. ‘Mijn’ schilderij was een dorpsgezicht. De vrolijke kleuren gaven energie. Ik stelde me voor dat ik keek naar het uitzicht aan precies de andere kant, achter de schilder als het ware. Ik heb zin om dat uitzicht zelf te tekenen of te schilderen. Het was een leuke middag in Singer Laren.

Marita (53)

Reactie op een sessie Persoonlijke ontwikkeling met Art-Based Learning:

Ontdekkingstocht

Het was echt een ontdekkingstocht, de sessie die ik onder begeleiding van Floor de Graaf in het museum Jan in Amstelveen heb gedaan.

In samenspraak met Floor heb ik een museum uitgekozen waar ik me prettig voelde en waar de kunst me aansprak.

De methodiek die Floor toepaste nodigde me uit om langere tijd naar een door mij uitgekozen museumobject te kijken en daar gaandeweg een link naar mijn eigen leven mee te maken. Floor was hierbij een uitnodigende en empathische luisteraar en begeleider.

Wonderlijk dat een object dat je in eerste instantie uitkiest omdat het daar leek te staan voor mij, me verder heeft gebracht in een reflectie over een, voor mij toch onverwacht, aspect in mijn leven.

Door de tijd te nemen en door de door Floor gestelde vragen en opdrachten kwam ik tot een inzicht dat me verder hielp in begrip en acceptatie. Een prachtig resultaat.

Angela (62)