Zelf kijken – ABL

Een groepsactiviteit waarbinnen ieder zijn eigen vraag stelt en je naderhand ervaringen uitwisselt: Art-Based Learning.

In deze kunstkijksessies staat de individuele beleving van een kunstwerk én het opwekken van de eigen creativiteit centraal.

Hoe werkt het  Aan het begin van de sessie stelt elke deelnemer zich een voor hem of haar persoonlijk relevante vraag. Een levensvraag, of in elk geval een vraag die voor de deelnemer op dat moment in zijn of haar leven speelt. Vervolgens kiest elke deelnemer een kunstwerk uit en begeleid ik de verdere stappen van de sessie.

Kenmerken van een ABL-sessie  Je leert een kunstwerk zeer goed kennen. Een kunstwerk kan na langdurige observatie veel meer prijsgeven dan na een vluchtige blik erop. Doordat dit gebeurt aan de hand van een persoonlijke vraag, wordt de eigen creativiteit aangesproken. Er worden beelden, associaties, herinneringen en dergelijke opgewekt die niet alleen een antwoord kunnen vormen op de vraag, maar ook leiden tot eigen creatieve uitingen. Mogelijk ga je iets maken, een nieuwe activiteit ondernemen of iets veranderen in je leven. Zo wordt duidelijk dat je niet alleen kunt leren over kunst, maar ook van kunst. Kunst gaat over jou!

Waar  Deze activiteit vindt plaats op een plek waar een grote keuze is uit kunstwerken, meestal een museum of een kunsthal. Ik adviseer graag over de beste locatie voor jullie sessie.

Veilig  Ik bied een veilige sfeer waarin persoonlijke vragen gesteld en beantwoord kunnen worden. Het staat de deelnemer(s) altijd vrij om de vraag voor zichzelf te houden. Je kunt dan nog steeds bespreken wat het kunstwerk je vertelde.

Achtergrond  De methode Art-Based Learning (ABL) is ontwikkeld door dr. J. Lutters, o.m. lector Kunst- en Cultuureducatie aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, met als doel creativiteitsontwikkeling.

Teambuilding  Als team een Art-Based Learning-sessie doen houdt in: ieder je eigen avontuur aangaan door je onder te dompelen in een kunstwerk naar keuze. Vervolgens de opgedane ervaringen met elkaar uitwisselen. Zo is er aandacht voor iedereen individueel en houd je tegelijk verbinding tussen collega’s.

Met vrienden of familie  Als je in gezelschap van familie of vrienden een verdiepende ervaring wilt hebben met kunst die je ook onderling kunt delen, dan is een gezamenlijke sessie Art-Based Learning zeer geschikt.

Interesse? Neem contact met me op voor meer informatie en/of een offerte op maat: