Over mij

Waarom Kunst & Kijken

Mijn naam is Floor de Graaf. Ooit studeerde ik kunstgeschiedenis en een aantal jaren werkte ik als conservator van een klein museum. De beste momenten in die tijd waren tijdens het inrichten van tentoonstellingen, als mijn collega’s en ik al wikkend en wegend iets moois lieten ontstaan, soms volgens plan of soms juist heel anders dan bedacht, en je de magic in the making kon voelen. 

Daarna kwamen de opening en de periode dat de tentoonstelling voor publiek te zien was en vroeg ik me weleens af: hoe vaak is het bekijken van kunst eigenlijk een magische belevenis? Is het een ervaring van schoonheid en betekenis, of laat de kunst niet meer dan een lauwe indruk achter? En als dat laatste het geval is, hoe komt dat dan? En wat doe je eraan?

Kunst kijken, onder meer in musea, is vaak een weinig persoonlijke zaak. Gedeeltelijk omdat de kunst- of cultuurhistorische informatie die moet worden overgebracht in de weg zit. Hoe goed dat vaak ook wordt gedaan, het versterkt het wijdverbreide idee dat kunst alleen te genieten valt als je er verstand van hebt.

Ik denk dat naar kunst kijken een beleving kan zijn met veel meer intensiteit en betekenis als de kijker zich persoonlijk kan verbinden met een kunstwerk. Er valt veel meer zelf te denken en mee te maken. Nieuwsgierigheid naar informatie kan daar eventueel uit voortkomen, maar dat hoeft niet per se. Ik leg me in elk geval toe op manieren om die verbinding te bewerkstelligen.

Floor de Graaf facilitator van Visual Thinking Strategies en Art-Based Learning

 

Iets over mijn achtergrond

In 2019 en 2020 volgde ik de training Art Based Learning bij ArtEZ/Cultuurcollege, en de basis- en gevorderden-trainingen Visual Thinking Strategies bij VTS Nederland.

In 2003-2006 volgde ik een opleiding in neurolinguïstisch programmeren (nlp) bij het Instituut voor Communicatie Nederland (IVCN) in Zeist. Behaalde de certificaten practitioner in business, master practitioner en master advanced in NLP en Oplossingsgericht coachen.

In 1993 studeerde ik af in de kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ik werkte als conservator van het Stadsmuseum Woerden. Sinds 2014 ben ik als freelancer actief.

Zo stelde ik in 2017 een tentoonstelling samen voor Museum De Zwarte Tulp in Lisse en publiceerde een boek met de titel Anton L. Koster (1859-1937) schilder van bloembollenvelden. In 2024 verschijnt de 2de druk van dit boek bij Waanders Uitgevers. Zie de pagina Nieuws.

In 2018 stelde ik samen met de conservator van Singer Laren een tentoonstelling samen met de titel Geschilderde Tuinen, en schreef een essay voor de bijbehorende publicatie. Het was de best bezochte zomertentoonstelling in Singer Laren tot dan toe.

Ik ben ook te vinden op Instagram.

logo Kunst Natuur Welzijn

Het project Kunst Natuur Welzijn in Soest, een initiatief van mij, voorziet in culturele activiteiten – waaronder VTS-gesprekken en ABL-sessies – voor mensen die een mindere periode doormaken in hun leven. Voor meer info kijk op www.kunstnatuurwelzijn.nl.

Uitgangspunten

Naast vanzelfsprekend de techniek en theorie van VTS en ABL, houd ik de vooronderstellingen van neurolinguïstisch programmeren (nlp) aan als basis voor de integere uitvoering van mijn werk. Deze vooronderstellingen zijn allemaal belangrijk, maar ik noem er enkele:

  • de betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt
  • de woorden die wij gebruiken zijn niet het voorwerp of de gebeurtenis die zij beschrijven
  • mensen hebben alle hulpbronnen in zich die zij nodig hebben om de gewenste resultaten te behalen
  • alle procedures dienen de keuzemogelijkheden te vergroten
  • alle procedures horen heel en één zijn te bevorderen.