Kunst Natuur Welzijn

Ik ben initiatiefnemer van het project Kunst Natuur Welzijn.

Het doel hiervan is om aan mensen met psychosociale en/of psychosomatische problemen culturele interventies aan te bieden. Dit idee stoelt op de positieve psychologie: door positieve ervaringen op te doen ontwikkelen deelnemers meer veerkracht, weerbaarheid, zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek steeds meer dat bezig zijn met kunst een heilzaam effect heeft op mensen.

De interventies zijn speciaal ontworpen lessen in o.a. tekenen/schilderen en kunstwerken maken met materialen uit de natuur. Deze kunnen zowel in groepen als individueel worden gevolgd. Bovendien zijn er sessies kunst kijken met VTS en individueel te volgen sessies ABL (voor info over wat VTS of ABL is, zie Kunstgesprekken).

Het project begint als een pilot van een jaar in Soest. Ik werk hierin samen met kunstenares en ervaren kunstdocente Angela van Iersel, RegioCultuurCentrum Idea en Stichting Balans. We starten de uitvoering in september 2021. KNW heeft een eigen website met de mogelijkheid om in te schrijven voor activiteiten: https://kunstnatuurwelzijn.nl.

Logo Kunst Natuur Welzijn

Weer en wind II

december 2019

De tentoonstelling Weer en wind in Singer Laren wordt verlevendigd met poëzie uit heden en verleden. Boven, naast of onder de kunstwerken staan beginregels van gedichten die uitdrukking geven aan weersgesteldheden.

Dat deed me denken aan een roman die ik laatst las, Kleine Inez van Reinier van Genderen Stort (1886-1941). Die had ik uit een stapel oude boeken gevist. Het is een merkwaardig naturalistisch verhaal dat al ouderwets moet hebben aangedaan in 1925, het jaar waarin het voor het eerst verscheen. Het gaat om een jongeman die zijn ware afkomst ontdekt en daaruit drastische consequenties trekt voor zijn toekomst. Ondanks de ouderswetsigheid werd het boek achtmaal herdrukt; ik las de zevende druk, een Salamanderpocket uit 1959. Het bijzondere aan het boek zijn de schitterende zintuiglijke beschrijvingen van de natuur en van verschillend weer. Zoals deze:

Eens volgde hij een beek, die nu eens helder en dartel als een bergstroom voorbij snelde, dan weer zich verwijdde en vertraagde tot een poel, waarin donkergroene waterplanten gelijk bossen scholen. Het was voorjaar en ternauwernood enige dagen stond het bos in zijn volle luister. […] De vogels sloegen en schalden, terwijl een vroege nachtegaal, aarzelend beginnend, telkens uitbrak in stortvloeden van melodijen, die hem verrukten en toeven deden.

Zo kunnen beeld en geluid in woorden worden omgezet. Een barokke stortvloed in dit geval. Doorgaans is de manier waarop we met Visual Thinking Strategies (VTS) woorden geven aan wat we zien iets bondiger. Lees meer over hoe ik groepen hierin begeleid onder Kunstgesprekken.