Lezingen

Hieronder vindt u mijn aanbod aan lezingen voor kunstclubs, cultuurhuizen, musea, volksuniversiteiten en dergelijke. Ze behelzen allemaal een onderwerp binnen het thema 'kunst en natuur'.

De lezingen duren één, anderhalf of twee uur (in het laatste geval inclusief een pauze). Bij elke lezing toon ik een aantrekkelijke powerpoint-presentatie.

Voor meer informatie of om een lezing aan te vragen, stuur een bericht via het formulier op de pagina Contact.

In volle bloei: bloemstillevens in de 17de eeuw

Balthasar van der Ast, Bloemstilleven, veiling Christie's Londen, 7-12-2018

Het Mauritshuis presenteert van 17 februari t/m 6 juni 2022 de tentoonstelling In volle bloei. Schilders als Ambrosius Bosschaert, Jan Davidsz. de Heem en Rachel Ruysch maakten in de 17de eeuw sensuele, overvloedige boeketten. Met grote precisie beeldden zij niet alleen inheemse bloemsoorten af, maar ook van verre afkomstige, exotische soorten. Het was een tijdperk van vele botanische ontdekkingen die hun weg vonden in de schilderkunst.

Deze lezing sluit aan bij het onderwerp van de tentoonstelling. Zij biedt een reis langs het werk van de voorlopers, de grote meesters, en de latere beoefenaars van het bloemstilleven. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar vrouwelijke kunstenaars.

Duur: 2 uur incl. een pauze

Schelpen in verzamelingen en in de kunst van de 17de en 18de eeuw

Schelpenarrangement van Albertus Seba

Steeds meer schelpen werden vanuit exotische landen ingevoerd naar West-Europa. Verzamelaars voegden ze toe aan hun rariteitenkabinetten, kunstenaars verwerkten ze in stillevens of bewerkten de schelpen zelf. Een geschiedenis van de ontdekking en waardering van een fascinerende speling van de natuur.

Duur: 2 uur incl. een pauze

Op een voetstuk in het groen

J.F. Stracké, Standbeeld van Herman Boerhaave, 1872, Leiden

Standbeelden in parken en plantsoenen

De westerse wereld kent een traditie in het plaatsen van standbeelden, bustes en koppen. Het is een manier om vorsten, militairen, geleerden, kunstenaars en andere helden in herinnering te houden. Zulke beelden staan vaak op pleinen, maar ook zie je ze dikwijls in parken en plantsoenen. Het heeft een reden dat parken en beelden bij elkaar horen, en beide fenomenen kenden een grote opkomst in de 19de eeuw. Over die connectie en het ontstaan ervan gaat deze lezing. De fraaist geplaatste beelden in Nederland passeren de revue.

Duur: 2 uur incl. een pauze

Deze lezing geef ik - als het doorgaat - op woensdag 2 februari 2022 om 10.00 uur voor de Soester Kring in Soest. Met enige speciale aandacht voor standbeelden en reliëfs in en rond Soest en Baarn. Zie www.desoesterkring.nl.

Anton L. Koster (1859-1937), schilder van bloembollenvelden

Anton L. Koster, Gele en witte bolbloemen, olieverf, Rijksmuseum Amsterdam

Opgegroeid tijdens de hoogtijdagen van de Haagse School, ontwikkelde Koster zich tot een schilder met een eigenzinnig specialisme: de bloeiende bollenvelden in West-Nederland. Daarbij was hij een meester in de pastel, een techniek die in Nederland weinig werd beoefend.

Verder was Koster actief als etser en illustrator. Bovendien speelde hij een grote rol in het kunstleven van zijn woonplaats Haarlem en was hij een gedreven organisator van tentoonstellingen van Nederlandse kunst in het buitenland. Kortom, leven en werk van een minder bekende maar interessante kunstenaar van rond de eeuwwisseling.

Duur: 1 uur

Geschilderde tuinen tussen 1880 en 1940

Jac. van Looy, Haagwinde (detail), part. coll.

In de schilderkunst tussen 1880 en 1940 zijn opvallend veel tuinen te vinden. Deze lezing biedt een kleurrijk verhaal over de tuin als belangrijke inspiratiebron voor Franse, Belgische en Nederlandse kunstenaars in deze periode. Onder anderen Claude Monet, Jac. van Looy, Charley Toorop, Emile Claus en Anna de Weert passeren de revue.

Duur: 1 uur