Art Based Learning (ABL)

Hoe werkt het
Dit zijn kunstkijksessies waarbij de individuele beleving van een kunstwerk én het opwekken van de eigen creativiteit centraal staan. Aan het begin van de sessie stelt elke deelnemer zich een voor hem of haar persoonlijk relevante vraag. Een levensvraag, of in elk geval een vraag die voor de deelnemer op dat moment in zijn of haar leven speelt. Vervolgens kiest elke deelnemer een kunstwerk uit en leid ik de deelnemer(s) door de verdere stappen van de sessie.

Waarom is dit waardevol
Je leert een kunstwerk zeer goed kennen. Een kunstwerk kan na langdurige observatie veel meer prijsgeven dan na een vluchtige blik erop. Doordat dit gebeurt aan de hand van een persoonlijke vraag, wordt de eigen creativiteit aangesproken. Er worden beelden, associaties, herinneringen en dergelijke opgewekt die niet alleen een antwoord kunnen vormen op de vraag, maar ook leiden tot eigen creatieve uitingen. Mogelijk ga je iets maken, een nieuwe activiteit ondernemen of iets veranderen in je leven. Zo wordt duidelijk dat je niet alleen kunt leren over kunst, maar ook van kunst. Kunst gaat over jou!

Waar
Deze kunstgesprekken vinden altijd plaats in een museum naar keuze van de deelnemer(s). Desgewenst kan ik daarover adviseren. Een sessie duurt afhankelijk van het aantal deelnemers minimaal een uur en maximaal 2,5 uur.

Voor wie
Deze gesprekken zijn voor iedereen die zich graag door kunst wil laten stimuleren om zijn of haar eigen creativiteit aan te spreken. Je kunt dat alleen doen, met je partner, met familie, vrienden of collega’s. De maximale groepsgrootte is 5 personen.

Vraag en antwoord
Als je dat wilt, biedt deze methode een alternatief voor, of aanvulling op coaching. Je krijgt namelijk een authentiek antwoord op de persoonlijke vraag die je jezelf stelt. Daarbij maak je gebruik van de formidabele bron van zelfkennis die het onbewuste is. Een antwoord op een vraagstuk dat op deze wijze verkregen wordt, kan verrassend zijn en nieuw inzicht geven, maar zal bovenal altijd bij je passen. Het komt immers voort uit jezelf – met hulp van een kunstwerk.

Veilig
Ik bied een veilige sfeer waarin persoonlijke vragen gesteld en beantwoord kunnen worden. Het staat de deelnemer(s) evenwel altijd vrij om de vraag voor zichzelf te houden. Je kunt dan nog steeds bespreken wat het kunstwerk je vertelde.

Interesse?
Stuur mij een bericht via het formulier op de pagina Contact. Vermeld zo mogelijk alvast de gewenste datum, groepsgrootte en het gekozen museum.

Achtergrond
Ik leid deze gesprekken volgens de methode Art Based Learning (ABL). Deze is ontwikkeld door dr. J. Lutters, o.m. lector Kunst- en Cultuureducatie aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Zie www.artez.nl/project-art-based-learning-room.

Visual Thinking Strategies (VTS)

Hoe werkt het
in groepsverband bekijken we samen een of meer kunstwerken. Dat doen we aan de hand van vragen die ik stel. Iedereen mag zijn eigen indrukken, observaties, kennis, meningen of associaties verwoorden. Bij deze gesprekken bestaan geen goede of foute opmerkingen; elke bijdrage is welkom. Als gespreksleider parafraseer ik alle bijdragen, waardoor het gesprek open en soepel op gang blijft.

Wat is VTS
Ik leid de gesprekken volgens de methode Visual Thinking Strategies (VTS). Die term slaat op het feit dat als je naar een kunstwerk kijkt, je meteen gaat denken. De gespreksmethode is ontwikkeld in het Museum of Modern Art (MoMA) in New York in de jaren negentig. Tegenwoordig wordt VTS op steeds meer plaatsen in Amerika en Europa toegepast in ondermeer musea. Voor meer informatie zie vtshome.org of vtsnederland.org.

Waarom is dit leuk
Door samen te kijken en te praten over wat je ziet, ga je veel meer zien. Je merkt nieuwe elementen op in kunstwerken – details of samenhangen – en je gaat betekenissen doorgronden. Je leert beter waarnemen en zult ervaren dat waarnemen en interpreteren verschillende activiteiten zijn. Na afloop heb je een kunstwerk heel goed leren kennen. Sterker, je vergeet het waarschijnlijk nooit meer! Daarnaast zul je je groepsgenoten (nog) beter hebben leren kennen.

Waar
Er zijn twee mogelijkheden:
● het kunstgesprek houden in een museum naar keuze, op een rustig tijdstip of in een rustige zaal. Ik kan u daarover adviseren.
● het kunstgesprek houden op een zelfgekozen locatie, waarbij afbeeldingen worden geprojecteerd. Ik verzorg de keuze van kunstwerken, waarbij u kunt aangeven of uw voorkeur uitgaat naar een bepaald genre, bepaalde tijd of een thema.

Voor wie
Kunstgesprekken zijn zeer geschikt voor familieuitjes, team- of bedrijfsuitjes, vriendengroepen, kunstclubs en dergelijke. Het is ontspannen en iedereen kan meedoen. Of deelnemers het gewend zijn naar kunst te kijken of niet, doet niet terzake! Het staat iedereen vrij iets te zeggen, maar het is ook prima als iemand liever alleen wil luisteren. De maximale groepsgrootte is 15 personen.

Hoelang duurt het
De totale gesprekstijd, die verschillende kunstwerken beslaat en desgewenst een pauze bevat, wordt van tevoren afgesproken. Gebruikelijk is één, anderhalf of twee uur.
Per kunstwerk kan een gesprek zo’n tien minuten tot een half uur duren, afhankelijk van de groepsgrootte en de complexiteit van het werk. Het is echter mogelijk een afspraak te maken over de maximale lengte van een enkel gesprek, bijvoorbeeld 15 of 20 minuten.

Interesse?
Stuur mij een bericht via het formulier op de pagina Contact. Vermeld zo mogelijk alvast de gewenste datum, groepsgrootte en gewenste locatie (museum of elders).