Art Based Learning (ABL)

Hoe werkt het
Dit zijn kunstkijksessies waarbij de individuele beleving van een kunstwerk én het opwekken van de eigen creativiteit centraal staan. Aan het begin van de sessie stelt elke deelnemer zich een voor hem of haar persoonlijk relevante vraag. Een levensvraag, of in elk geval een vraag die voor de deelnemer op dat moment in zijn of haar leven speelt. Vervolgens kiest elke deelnemer een kunstwerk uit en leid ik de deelnemer(s) door de verdere stappen van de sessie.

Waarom is dit waardevol
Je leert een kunstwerk zeer goed kennen. Een kunstwerk kan na langdurige observatie veel meer prijsgeven dan na een vluchtige blik erop. Doordat dit gebeurt aan de hand van een persoonlijke vraag, wordt de eigen creativiteit aangesproken. Er worden beelden, associaties, herinneringen en dergelijke opgewekt die niet alleen een antwoord kunnen vormen op de vraag, maar ook leiden tot eigen creatieve uitingen. Mogelijk ga je iets maken, een nieuwe activiteit ondernemen of iets veranderen in je leven. Zo wordt duidelijk dat je niet alleen kunt leren over kunst, maar ook van kunst. Kunst gaat over jou!

Waar
Deze kunstgesprekken vinden altijd plaats in een museum naar keuze van de deelnemer(s). Desgewenst kan ik daarover adviseren. Een sessie duurt afhankelijk van het aantal deelnemers minimaal een uur en maximaal 2,5 uur.

Voor wie
Deze gesprekken zijn voor iedereen die zich graag door kunst wil laten stimuleren om zijn of haar eigen creativiteit aan te spreken. Je kunt dat alleen doen, met je partner, met familie, vrienden of collega’s. De maximale groepsgrootte is 5 personen.

Vraag en antwoord
Als je dat wilt, biedt deze methode een alternatief voor, of aanvulling op coaching. Je krijgt namelijk een authentiek antwoord op de persoonlijke vraag die je jezelf stelt. Daarbij maak je gebruik van de formidabele bron van zelfkennis die het onbewuste is. Een antwoord op een vraagstuk dat op deze wijze verkregen wordt, kan verrassend zijn en nieuw inzicht geven, maar zal bovenal altijd bij je passen. Het komt immers voort uit jezelf – met hulp van een kunstwerk.

Veilig
Ik bied een veilige sfeer waarin persoonlijke vragen gesteld en beantwoord kunnen worden. Het staat de deelnemer(s) evenwel altijd vrij om de vraag voor zichzelf te houden. Je kunt dan nog steeds bespreken wat het kunstwerk je vertelde.

Interesse?
Stuur mij een bericht via het formulier op de pagina Contact. Vermeld zo mogelijk alvast de gewenste datum, groepsgrootte en het gekozen museum.

Achtergrond
Ik leid deze gesprekken volgens de methode Art Based Learning (ABL). Deze is ontwikkeld door dr. J. Lutters, o.m. lector Kunst- en Cultuureducatie aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Zie www.artez.nl/project-art-based-learning-room.