Visual Thinking Strategies (VTS)

Hoe werkt het
in groepsverband bekijken we samen een of meer kunstwerken. Dat doen we aan de hand van vragen die ik stel. Iedereen mag zijn eigen indrukken, observaties, kennis, meningen of associaties verwoorden. Bij deze gesprekken bestaan geen goede of foute opmerkingen; elke bijdrage is welkom. Als gespreksleider parafraseer ik alle bijdragen, waardoor het gesprek open en soepel op gang blijft.

Wat is VTS
Ik leid de gesprekken volgens de methode Visual Thinking Strategies (VTS). Die term slaat op het feit dat als je naar een kunstwerk kijkt, je meteen gaat denken. De gespreksmethode is ontwikkeld in het Museum of Modern Art (MoMA) in New York in de jaren negentig. Tegenwoordig wordt VTS op steeds meer plaatsen in Amerika en Europa toegepast in ondermeer musea. Voor meer informatie zie vtshome.org of vtsnederland.org.

Waarom is dit leuk
Door samen te kijken en te praten over wat je ziet, ga je veel meer zien. Je merkt nieuwe elementen op in kunstwerken – details of samenhangen – en je gaat betekenissen doorgronden. Je leert beter waarnemen en zult ervaren dat waarnemen en interpreteren verschillende activiteiten zijn. Na afloop heb je een kunstwerk heel goed leren kennen. Sterker, je vergeet het waarschijnlijk nooit meer! Daarnaast zul je je groepsgenoten (nog) beter hebben leren kennen.

Waar
Er zijn twee mogelijkheden:
● het kunstgesprek houden in een museum naar keuze, op een rustig tijdstip of in een rustige zaal. Ik kan u daarover adviseren.
● het kunstgesprek houden op een zelfgekozen locatie, waarbij afbeeldingen worden geprojecteerd. Ik verzorg de keuze van kunstwerken, waarbij u kunt aangeven of uw voorkeur uitgaat naar een bepaald genre, bepaalde tijd of een thema.

Voor wie
Kunstgesprekken zijn zeer geschikt voor familieuitjes, team- of bedrijfsuitjes, vriendengroepen, kunstclubs en dergelijke. Het is ontspannen en iedereen kan meedoen. Of deelnemers het gewend zijn naar kunst te kijken of niet, doet niet terzake! Het staat iedereen vrij iets te zeggen, maar het is ook prima als iemand liever alleen wil luisteren. De maximale groepsgrootte is 15 personen.

Hoelang duurt het
De totale gesprekstijd, die verschillende kunstwerken beslaat en desgewenst een pauze bevat, wordt van tevoren afgesproken. Gebruikelijk is één, anderhalf of twee uur.
Per kunstwerk kan een gesprek zo’n tien minuten tot een half uur duren, afhankelijk van de groepsgrootte en de complexiteit van het werk. Het is echter mogelijk een afspraak te maken over de maximale lengte van een enkel gesprek, bijvoorbeeld 15 of 20 minuten.

Interesse?
Stuur mij een bericht via het formulier op de pagina Contact. Vermeld zo mogelijk alvast de gewenste datum, groepsgrootte en gewenste locatie (museum of elders).